สมาคมไทยไอโอที

96 หมู่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel: 02-516-1594-5, Fax: 02-516-1596
E-mail : contact@iotthailand.net