สมาคมไทยไอโอที

1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2743-2533
E-mail : contact@iotthailand.net