สิทธิประโยชน์และเอกสารที่ใช้สมัครสมาชิกไทยไอโอที

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมไทยไอโอที

1. สิทธิสมัครเป็นคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที
2. สิทธิที่จะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำเดือน
3. สิทธิที่จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมไทยไอโอที (ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือในราคาพิเศษ)
4. สิทธิที่จะได้รับข้อเสนอสินค้าหรือบริการจาก Partner ของสมาคมไทยไอโอที (ราคาพิเศษหรือสิทธิในการจองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน)
5. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารทั่วไป ทาง Line หรือ email จากสมาคมไทยไอโอที
6. สิทธิที่ได้รับเชิญออก Booth Event ที่ สมาคมไทยไอโอที จัดหรือร่วมจัด*
7. สิทธิที่จะได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความพิเศษ
8. สิทธิที่จะได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความทั่วไป
9. สัมภาษณ์และถ่ายทำ VDO เผยแพร่สื่อ YouTube หรือช่องทางอื่นที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสม เพื่อเริ่มประชาสัมพันธ์เชิงความรู้และการนำไปใช้งาน

สำหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. หนังสือรับรองบริษัท
  3. หลักฐานการชำระค่าสมาชิก – สมาคมไทยไอโอที ธ.กสิกรไทย สาขา แบริ่ง (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 038 894 1421

สำหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. หลักฐานการชำระค่าสมาชิก – สมาคมไทยไอโอที ธ.กสิกรไทย สาขา แบริ่ง (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 038 894 1421

สำหรับสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. หลักฐานการชำระค่าสมาชิก – สมาคมไทยไอโอที ธ.กสิกรไทย สาขา แบริ่ง (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 038 894 1421