ไมโครซอฟท์ประกาศมาตรฐาน IoT Plug and Play ให้อุปกรณ์ IoT ข้ามค่ายคุยกันได้

ไมโครซอฟท์ประกาศมาตรฐาน IoT Plug and Play ให้อุปกรณ์ IoT ข้ามค่ายคุยกันได้

หากใครแก่พอ ในอดีต อุปกรณ์ต่างๆ ของพีซีไม่สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที จนกระทั่งไมโครซอฟท์เริ่มนำแนวคิด Plug and Play (PnP) มาใช้ครั้งแรกใน Windows 95 ทำให้ชีวิตของผู้ใช้สะดวกขึ้นมาก

ปัญหาแบบเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในโลกของอุปกรณ์ IoT เพราะสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายใช้งานร่วมกันได้ยาก ไมโครซอฟท์จึงพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการคล้ายของเดิม และรอบนี้ใช้ชื่อว่า IoT Plug and Play

IoT Plug and Play เป็นภาษาที่ใช้กำหนดสเปกการเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ (modeling language) ที่ไมโครซอฟท์กำหนดขึ้นมาให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ใช้ร่วมกัน (และแน่นอนว่าเชื่อมต่อกับบริการของ Azure ได้) ตอนนี้มีบริษัทฮาร์ดแวร์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับไมโครซอฟท์แล้วหลายราย เช่น Compal, Kyocera, Sharp, VIA, STMicro, Espressif เป็นต้น

อุปกรณ์ IoT ที่ผ่านการรับรองจากไมโครซอฟท์แล้ว จะอยู่ในฐานข้อมูล IoT Catalog เพื่อให้นักพัฒนาสามารถดูข้อมูลเพื่อวางแผนล่วงหน้าก่อนเริ่มลงมือพัฒนาได้ด้วย

อ้างอิงจาก : https://www.blognone.com/node/109558