แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ Smart City

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที คุณสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที และคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที เข้าพบ ดร.ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไอโอที นำมาพัฒนาต่อยอด พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City และการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563