สมาคมไทยไอโอที สนับสนุนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันโดรนและโครงงานอวกาศ 3 รายการระดับโลก

สมาคมไทยไอโอที ร่วมกับ Drone Academy Thailand และ อนันดา เออร์เบินเทค พร้อมกับ Partner ต่างๆ ร่วมสนับสนุนโครงการ “เส้นทางช้างเผือกโดรนและโครงงานอวกาศไทยสู่การเป็นจ้าวเวหาระดับโลก” (Road to International Drone Competition 2020) โดยโครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้นักกีฬาโดรนตัวแทนจากประเทศไทยทุกรุ่นได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลกและช่วงชิงความเป็นจ้าวแห่งโดรนและโครงงานอวกาศโดยในปี 2563 นี้ จะมีการแข่งขันระดับโลก 3 รายการ คือ

  1. Drone Odyssey Challenge 2020
  2. Asian Drone Championship 2020
  3. International NASA 2020 Spaceapp Challenge 2020

ในปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยได้ฝากผลงานไว้หลายรายการอาทิเช่นคว้ารางวัลอันดับหนึ่ง Champion ในโครงการ Drone Odyssey Challenge 2018 และ 2019
โดยเยาวชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dronexr.org/RIDC2020

Share your thoughts