สมาคมไทยไอโอที ร่วมหารือการนำเทคโนโลยีIoTและAI ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

สมาคมไทยไอโอที โดยนายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือการนำเทคโนโลยีIoTและAI ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรม