คุณนิติ เฆมหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ให้สัมภาษณ์ ทิศทางธุรกิจ IoT ในรายการ Digital Thailand

คุณนิติ เฆมหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที ให้สัมภาษณ์ ทิศทางธุรกิจ IoT ในรายการ Digital Thailand โดย ดร. เอิ้น ปานระพี ออกอากาศทางช่อง 33 เวลา 04.00 น.

วันที่ 29 ก.พ. 2563