รับทำ eLearning ฟรี สำหรับ 20 บริษัทแรกของสมาคมไทยไอโอที

สมาคมไทยไอโอที ขอเชิญสมาชิก (แบบนิติบุคคล) ทุกท่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ไปด้วยกัน

สำหรับ 20 บริษัทแรกจะได้รับ
• บริการทำ eLearning (ถ่ายทำ Media Production ฟรี 5 ตอน ตอนละไม่เกิน 8 นาที ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
• ลงบทเรียนออนไลน์ลงแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ Classwin ฟรี
• ถ้าต้องการมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้เรียนด้วยกระดาษแบบ Secure Printing Paper มีบริการเสริมในราคาพิเศษ
• รับรองหลักสูตรโดยสมาคมไทยไอโอที

สนับสนุนโครงการโดย
• บริษัท Synergy Technology จำกัด
• บริษัท ศิริวัฒนา ซีเคียวปริ้นติ้ง จำกัด
• บริษัท คลาสวิน จำกัด

ติดต่อได้ที่ 062-782-9339 คุณอั๋น ครับ

Share your thoughts