เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทนิติบุคคล
    1.1 สามัญ-รายปี
       1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
          -  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
          -  ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 5,000 บาท

    1.2 ตลอดชีพ
       1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
          -  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
          -  ค่าบำรุงจ่ายครั้งเดียว 50,000 บาท

2. ประเภทสมาชิกสามัญ-บุคคลธรรมดา
   2.1 รายปี
          -  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
          -  ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 1,000 บาท

   2.2 ตลอดชีพ
          -  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
          -  ค่าบำรุงจ่ายครั้งเดียว 10,000 บาท

 

**สมาชิกวิสามัญ นักเรียน, นักศึกษา, อาจารย์โรงเรียน, อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ยังมีสถานะศึกษาอยู่ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาอาจารย์เพื่อยืนยันสถานะการศึกษาเข้ามาด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องสมัครในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อรักษาสถานะสมาชิกสมาคม

 

วิธีชำระค่าสมาชิก / Payment Method

  1. เงินสด/Cash
  2. เช็คสั่งจ่าย "สมาคมไทยไอโอที"/Cheque Enclosed Payable to "THAI IOT Association"
  3. โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมไทยไอโอที ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 107 เลขที่บัญชี 038 894 1421
  4. ชำระเงินโดยใช้ใบ Pay/In/Slip ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สมาคม ไทยไอโอที
1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2743-2533
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

*หลังจากทำการกรอกใบสมัครสมาชิก และโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิกที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้  พร้อมแนบหลักฐานการสมัครสมาชิกและหลักฐานการโอนเงิน

** หลังจากท่านได้ส่งใบสมัครและชำระเงินมาแล้ว กรรมการสมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเพื่ออนุมัติสถานะสมาชิก ในกรณีกรรมการสมาคมไม่อนุมัติ ทางสมาคมจะคืนเงินการสมัครให้กับท่าน

  

    

**สมาชิกวิสามัญ นักเรียน, นักศึกษา, อาจารย์โรงเรียน, อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ยังมีสถานะศึกษาอยู่ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาอาจารย์เพื่อยืนยันสถานะการศึกษาเข้ามาด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องสมัครในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อรักษาสถานะสมาชิกสมาคม

 

 


 

พิมพ์ อีเมล