วิธีสมัครสมาชิกสมาคมไทยไอโอที

          1) ไปที่ URL http://iotthailand.net/IOT/login.php

 

          2) คลิกสมัครสมาชิกใหม่  กรอกข้อมูล

            3) เมื่อกรอกเสร็จ ระบบการสมัครจะส่งอีเมล์ไปยืนยันการใช้อีเมล์ที่ผู้สมัครกรอกไว้

          4) ผู้สมัครจะเข้าระบบที่ Login http://iotthailand.net/IOT/login.php อีกครั้งเพื่อกรอกข้อมูลลง Web Form ใบสมัคร

          5) เมื่อกรอกเสร็จระบบจะส่ง  Link   ไปที่อีเมล์ เพื่อให้ผู้สมัคร download และ print เป็น PDF  เพื่อเซนต์ชื่อกำกับและประทับตราบริษัทในกรณีเป็นนิติบุคคล

          6) ผู้สมัครเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อแนบไฟล์ใบสมัคร, หนังสือรับรองบริษัทในกรณีเป็นนิติบุคคลหรือบัตรอาจารย์ ข้าราชการ, หลักฐานการชำระค่าสมาชิก

          7)  กรรมการจะนำข้อมูลการสมัครมาพิจารณาเพื่ออนุมัติสถานะสมาชิกซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์และเชิญท่านเข้าสู่ห้อง LINE สมาชิก

 

การต่ออายุสมาชิก

          1) สมาคมจะส่งเอกสารแจ้งเตือนล่วงหน้า  2   เดือนก่อนหมดอายุและส่งใบแจ้งเก็บเงินค่าต่ออายุสมาชิก

          2) ในกรณีเป็นสมาชิกเก่ายังไม่เคยลงทะเบียนที่ http://iotthailand.net/IOT/login.php  ขอให้สมาชิกเข้าไปลงทะเบียนด้วยเพื่อสมาคมจะได้มีฐานข้อมูลสมาคมได้ครบถ้วน

 ==========================================================================

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ประเภทนิติบุคคล
    1.1 สามัญ-รายปี
       1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
         - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,070 บาท ( รวม VAT 7% )
         - ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 5,350 บาท ( รวม VAT 7% )

    1.2 ตลอดชีพ
       1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
         - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,070 บาท ( รวม VAT 7% )
         - ค่าบำรุงจ่ายครั้งเดียว 53,500 บาท ( รวม VAT 7% )

2. ประเภทสมาชิกสามัญ-บุคคลธรรมดา
    2.1 รายปี
          - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,070 บาท (รวม VAT 7% )
          - ค่าบำรุงรายปีๆ ละ 1,070 บาท ( รวม VAT 7% )

    2.2 ตลอดชีพ
          - ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 1,070 บาท ( รวม VAT 7% )
          - ค่าบำรุงจ่ายครั้งเดียว 10,700 บาท ( รวม VAT 7% )

 

**สมาชิกวิสามัญ นักเรียน, นักศึกษา, อาจารย์โรงเรียน, อาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ยังมีสถานะศึกษาอยู่ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาอาจารย์เพื่อยืนยันสถานะการศึกษาเข้ามาด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องสมัครในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อรักษาสถานะสมาชิกสมาคม

 

วิธีชำระค่าสมาชิก / Payment Method

  1. เงินสด/Cash
  2. เช็คสั่งจ่าย "สมาคมไทยไอโอที"/Cheque Enclosed Payable to "THAI IOT Association"
  3. โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมไทยไอโอที ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 107 เลขที่บัญชี 038 894 1421
  4. ชำระเงินโดยใช้ใบ Pay/In/Slip ผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สมาคม ไทยไอโอที
1933 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 36 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 0-2743-2533
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

** หลังจากท่านได้ส่งใบสมัครและชำระเงินมาแล้ว กรรมการสมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเพื่ออนุมัติสถานะสมาชิก ในกรณีกรรมการสมาคมไม่อนุมัติ ทางสมาคมจะคืนเงินการสมัครให้กับท่าน

 

 


 

พิมพ์ อีเมล