ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ "การลดต้นทุนด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้วย Barcode/RFID ตลอดโซ่อุปทานสำหรับ SMEs "


เพื่อให้ SMEs เข้าใจความสำคัญของการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ SMEs ให้มีการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาตรฐานสากล Barcode/RFID มาใช้ในองค์กร และเพื่อให้ SMEs สามารถลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยวิทยากรมืออาชีพ
จำนวนผู้อบรม 50 คน ฟรี ** สมัครด่วน!!!

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลดต้นทุนด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
และการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้วย Barcode/RFID ตลอดโซ่อุปทานสำหรับ SMEs "
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

สนใจสมัครเข้าร่วมรบอมได้ที่ CLICK

พิมพ์ อีเมล