ประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมไทยไอโอที และผู้สนใจ ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 10 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17:00 น.

ณ ห้อง SYNHUB2 SYN HUB Co-Innovative Space พันทิพย์พลาซ่า ชั้น 4 ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

โปรดลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/covQ7QfL77pjtcuV8

พิมพ์ อีเมล