ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมไทยไอโอที และผู้สนใจ ร่วมประชุมโครงการทบทวนคุณวุฒิวิชาชีพ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมไทยไอโอที และผู้สนใจ

(1) ร่วมประชุมโครงการทบทวนคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 08.30 - 12.00 น.
(2) ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 17:00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สามารถลงทะเบียนร่วมประชุมได้ที่ https://forms.gle/6jogQ1yGkdvcJPA8A

พิมพ์ อีเมล