งานเสวนา "IoT Platform Episode 1" และร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7

 

 

 

    งานเสวนา "IoT Platform Episode 1"  และร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 17:30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

พิมพ์ อีเมล