ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานเสวนา "IoT Platform Episode 1" และร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 

     ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมไทยไอโอที และผู้สนใจ ร่วมงานเสวนา "IoT Platform Episode 1"  และร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 17:30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jr2n7SNroJiRaEe17

พิมพ์ อีเมล