ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมสมาชิก สมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

 

     ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมประชุมสมาชิก สมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจัดประชุม ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 17:30 น. ณ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  275 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

 โปรดลงทะเบียนร่วมประชุมได้ที่นี่    https://forms.gle/9A2F9ecoeu3qAZFNA

พิมพ์ อีเมล