“นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที ร่วมเสวนา “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” ในงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์ เกษตร & Agri Museum Expo 2019 ณ ศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

พิมพ์ อีเมล