การประชุมร่วมกันระหว่าง 3 สมาคม

        

 

คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และกรรมการสมาคม ร่วมประชุมกับ ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และคณะ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการประเมินงานวารสารวิชาการของประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล

พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City เพื่อต่อยอดสู่อนาคต

                         

 

วันนี้ (10 มีนาคม 2563) คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที คุณสุทัด ครองชนม์ อุปนายกสมาคมไทยไอโอที และคณะกรรมการสมาคมไทยไอโอที เข้าพบ ดร.ภาสกร ปฐมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วย ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรับทราบนโยบาย แผนงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านไอโอที นำมาพัฒนาต่อยอด พัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดการใช้งานจริงในโครงการ Smart City และการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

 

พิมพ์ อีเมล

THAI "IOT" INTERNATIONAL PITCHING

 

การจัดงานประชุมวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประทศไทยและในอาเซียน และต้องการเผยแพร่กิจกรรมด้าน IoT ให้แพร่หลาย ของสมาคมไทยไอโอที

การจัดงานประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านมา

เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference) ที่เน้นงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารบทความวิชาการ Click

 

 

พิมพ์ อีเมล

ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมลงมติเลือกตั้งกรรมการสมาคมไทยไอโอที และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สมาคมไทยไอโอที 2020

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมลงมติเลือกตั้งกรรมการสมาคมไทยไอโอที และเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สมาคมไทยไอโอที 2020 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JYD6WTTGTVaVv2g67

 

หากสมาชิกบริษัทใดต้องการสปอร์นเซอร์ของรางวัลเพื่อใช้จับฉลากในงาน สามารถแจ้งได้ที่ คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง (กิ๊บ) โทร. 0926909892 คะ

หมายเหตุ
สมาชิกนิติบุคคล 1 บริษัท สามารถเข้าร่วมงานได้ 1 ท่าน
สมาชิกสามัญ วิสามัญ สามารถเข้าร่วมงานได้ 1 ท่าน
หากมีผู้ติดตาม มีค่าใช้จ่าย ท่านละ 700 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมไทยไอโอที ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 107 เลขที่บัญชี 038 894 1421
และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหัวข้อ "การลดต้นทุนด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ และการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้วย Barcode/RFID ตลอดโซ่อุปทานสำหรับ SMEs "


เพื่อให้ SMEs เข้าใจความสำคัญของการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานสากล
เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับ SMEs ให้มีการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาตรฐานสากล Barcode/RFID มาใช้ในองค์กร และเพื่อให้ SMEs สามารถลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยวิทยากรมืออาชีพ
จำนวนผู้อบรม 50 คน ฟรี ** สมัครด่วน!!!

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การลดต้นทุนด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
และการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้วย Barcode/RFID ตลอดโซ่อุปทานสำหรับ SMEs "
ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

สนใจสมัครเข้าร่วมรบอมได้ที่ CLICK

พิมพ์ อีเมล